24.Φεβρουάριος 2024

Εις μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου της καρδιάς μας. Του Μητροπολίτου Καισαριανής κ. Δανιήλ

ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

γιά τήν δεκαπενταετή ἐπέτειο ἀπό τῆς κοιμήσεως του

(28-1-2008 – 28-1-2023)

 τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

            Συμπληρώνονται σήμερα δεκαπέντε (15) ἔτη (28.01.2008-28.01.2023) ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ πνευματικοῦ πατρός μας καί εὐεργέτου μας, μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου. Ἡ ἐπέτειος ἀνανεώνει τήν καταληφθεῖσα μαρτυρία γιά τό χρόνο τῆς ἐπί γῆς παροικία τοῦ πεπνυμένου Πρωθιεράρχου καί τῆς ἐν γένει διακονίας αὐτοῦ  στήν Ἐκκλησία.

Ἀρδεύουμε ἐκ τῶν πολλῶν καί βαθυστόχαστων πάντοτε ἐπίκαιρων σκέψεων τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τήν ἐν κατακλείδι παράγραφο τῆς Προσφωνήσεως του πρός τήν συγκληθεῖσα ὑπό τήν Προεδρίαν αὐτοῦ Ἱεραρχία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας τήν 7 Ὀκτωβρίου 2002:

«Τὸ ὅραμα μιᾶς ζώσης καὶ δρώσης Ἐκκλησίας ἄς ἐμπνέῃ εἰς ὅλους ἡμᾶς ἀγωνιστικότητα καὶ δημιουργικότητα. Αἱ δαιμονικαὶ δυνάµεις, αἱ λυσσαλέως κινούµεναι πρὸς διάλυσιν τῆς Ἐκκλησίας θὰ καταισχυνθοῦν. Καὶ ὁ Θεὸς θὰ δοξασθῇ. Ὁ δὲ λαὸς θὰ στηριχθῇ καὶ θὰ πορευθῇ μὲ τὴν δύναμιν τῆς εὐλογίας τοῦ Κυρίου. Αἱ πύλαι τοῦ Ἅδου θὰ νικηθοῦν καὶ οἱ καιροὶ θὰ ἀλλάξουν. Ἡ θεία τῆς Ἐκκλησίας ὁλκὰς θὰ οὐριοδρομῇ καὶ πλησίστιος θὰ πλέῃ πρὸς τὸν εὔδιον τῶν χειμαζομένων λιμένα. Αὐθόρμητα ἔρχονται εἰς τὸ στόμα µου τὰ λόγια τοῦ ποιητοῦ Ἐλύτη: «Χρόνους μᾶς ταξιδεύει, δὲ βουλιάξαµε. Χίλιους καπετάνιους, τοὺς ἀλλάζαμε. Κι ἔχουμε στὸ κατάρτι µας βιγλάτορα παντοτινό, τὸν Ἥλιο, τὸν Ἡλιάτορα».

Πράγματι ἔχομεν τὸν «Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης», τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, παντοτεινὸν ἀρχηγὸν καὶ κυβερνήτην τῆς ζωῆς µας. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.»

(Ἐκ τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας (7 Ὀκτωβρίου 2002)» στό Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου (†) «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ – Εἱσηγήσεις ἐνώπιον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλαδος,  ἔκδοσις Α΄, Ἰούλιος 2021 σ. 364.)

Αἰωνία ἡ μνήμη του.

Χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ

τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πᾶσης Ἑλλάδος

Αἰωνία ἡ μνήμη.

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας ΤριάδοςΣχετικά με εμάς

Κατά τα έτη 1927-1932 ανηγέρθη ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου.

Ανηγέρθη από τους ξεριζωμένους και βιαίως εκδιωχθέντες από τους Τούρκους πιστούς Χριστιανούς της Μικράς Ασίας, οι οποίοι τα μόνα υπάρχοντα που πήραν μαζί τους ήταν οι Ιερές Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Σκεύη των Εκκλησιών τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων που ζούσαν σε πρόχειρες σκηνές, οι οποίες ήταν μέσα στη λάσπη και όμως παραδίπλα δημιουργούσαν περικαλλή βυζαντινό Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Τριαδικό Θεό.

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί την καινούρια τους ζωή την έχτισαν με κύριο γνώμονα και οδοδείκτη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!!!

Κείμενο: π. Στέφανος Κωστόπουλος


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

Σύνδεσμοι

Ιερά Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Πατριαρχεία και Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερές Μητροπόλεις


Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πατήρ Στέφανος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Ι. Ναού.

Επικοινωνία: -Email agia_triada@hotmail.gr

wi