21.Ιούλιος 2024

Βιογραφικό Σημείωμα

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ

Α) Καταγωγή – Σπουδές

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανῆς , Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ (κατά κόσμο Διονύσιος Πουρτσουκλῆς) γεννήθηκε στίς 19 Σεπτεμβρίου τοῦ 1952 στήν Νέα Μανωλάδα τοῦ Νομοῦ Ἠλείας ἀπό πατέρα καταγόμενο ἐκ Πύργου Ἠλείας καί μητέρα ἐκ Κωσταντινουπόλεως. Ἐκεῖ ἔμαθε τά ἐγκύκλια γράμματα. Ἀποφοιτήσας τοῦ ἑξαταξίου Γυμνασίου εἰσήχθη στήν Ἀνωτέρα Ἱερατική Σχολή Ἀθηνῶν (παρά τῇ Ριζαρείῳ) στό Χαλάνδρι Ἀττικῆς,  ὅπου σπούδασε τά ἔτη 1971 -1973. Μετά, κατόπιν ἐξετάσεων, εἰσήχθη στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στήν ὁποία σπούδασε τήν ἱερά ἐπιστήμη τῆς θεολογίας κατά τά ἔτη 1973-1977. Ἀπεφοίτησε καί ἐγένετο πτυχιοῦχος αὐτῆς.

Β) Κουρά – Χειροτονία

Στίς 19 Μαΐου 1973 ἐκάρη Μοναχός στήν Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶς Ἁλμυροῦ Μαγνησίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ ἀπό τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος κυρό Ἠλία μετονομασθείς σέ Δανιήλ, εἰς ἥν καί ἐγκαταβίωσε μονάζων.

Τήν Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 1974 (Μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση) χειροτονήθηκε Διάκονος στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου ἀπό τόν τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Χριστόδουλο. Ὡς Διάκονος ὑπηρέτησε στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου.

 Ἐκ τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου τήν 11η Μαρτίου 1979 (Κυριακή Α΄ Νηστειῶν) χειροτονήθηκε σέ Πρεσβύτερο στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ Βόλου. Τήν ἴδια ἡμέρα χειροθετήθηκε καί Ἀρχιμανδρίτης.

Γ) Διακονία ὡς Πρεσβύτερος

Τήν 15η Ἰανουαρίου 1978, Διάκονος ὤν, διορίσθηκε κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος Χριστοδούλου καί Πράξεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος:

 Κατά τήν ἱεροκηρυκτική διακονία του:

 1)Περιώδευσε λειτουργῶν, κηρύττων καί ἐξομολογῶν στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 2)Ὑπηρέτησε τά ἔτη 1976-1986 ὡς Διευθυντής τοῦ Γυμνασιακοῦ Οἰκοτροφείου Ἀρρένων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

 3)Διετέλεσε Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Χριστιανικῆς Νεολαίας (Χ.ΝΕ.Δ.) τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

Ὡς Πρόεδρος αὐτῆς ἐπιμελήθηκε τῆς διακονίας τῆς χριστιανικῆς ἀγωγῆς τῶν νέων στήν Ἱερά Μητρόπολη. Διοργάνωσε τίς ἐτήσιες ἑορτές καί τά διετῆ Συνέδρια Χριστιανικῆς Νεολαίας.

 4)Διορίσθηκε ὑπεύθυνος τῆς Εἰδικῶν Ἐνοριακῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, συντάσσων καί τά σχετικά βοηθήματα γιά τούς ὑπευθύνους.

 5)Διορίσθηκε Ἐντεταλμένος καί Μέλος τῆς Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως τῶν Ἐντεταλμένων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά θέματα αἱρέσεων καί παραθρησκείας καί μετέσχε τῶν διοργανωθεισῶν ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Συνδιασκέψεων. 

 6)Ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς “Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Βόλου” καί ἀπό τήν θέση αὐτή διηκόνησε στό Ἵδρυμα τοῦ “ Ὀρφανοτροφείου Βόλου ”.

 7)Διορίσθηκε Μέλος τῶν Ἡγουμενοσυμβουλίων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ζωοδόχου Πηγῆς Ἄνω Ξενιᾶςκαί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Φλαμουρίου – Ἁγίας Τριάδος Σουρβιᾶς.

 8)Διηύθυνε τό Ἀντιαιρετικό Σεμινάριο καί τήν διακονία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως  γιά τήν ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῆς δράσεως τῶν ἐπικινδύνων γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν ὀργανώσεων.

 9)Διεξήγαγε μέ ἐπιτυχία τόν ἀγῶνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τήν προστασία τῶν νέων ἀπό τίς ἐξαρτησιογόνες οὐσίες καί  τό AIDS μέ ἐκθέσεις, ὁμιλίες, προβολές, διαλέξεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, συνέδρια κ.λπ.

 10)Προεξῆρχε σέ Ἐπιμορφωτικές Συνάξεις τῶν Πρεσβυτέρων γιά λειτουργικά καί τελετουργικά θέματα, ὅπως καί γιά τό Μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

 11)Μετέσχε τακτικῶς σέ τηλεοπτικές καί ραδιοφωνικές ἐκπομπές τῶν τοπικῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας.

 12) Συνέταξε ἐπί σειρά ἐτῶν τό ἀποστελλόμενο ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη γραπτό κήρυγμα στούς Ἐφημερίους τῶν Ἐνοριῶν τῆς ὑπαίθρου.

 13)Ἦτο συνεργάτης τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ” μέ τακτικές καί ἔκτακτες ἐκπομπές.

 14)Ἀρθρογραφοῦσε τακτικῶς στήν ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ” καί στόν τοπικό Τύπο γιά διάφορα πνευματικά καί ἐπίκαιρα θέματα.

 15)Συμμετέσχε σέ Συνέδρια καί Ἡμερίδες πού εἶχαν σχέση μέ τήν περιγραφόμενη διακονία του.

 16)Προσεκλήθηκε καί ἔδωσε διαλέξεις στό ἐσωτερικό καί ἐξωτερικό γιά ἐκκλησιαστικά θέματα.

 17)Ἦτο μέλος τῆς “Ἑνώσεως Χριστιανῶν Ἐπιστημόνων” τοῦ «Γλωσσικοῦ Συνδέσμου Βόλου», τοῦ Συλλόγου τῶν «Τριῶν Ἱεραρχῶν» καί ἄλλων ἑνώσεων τῆς πόλεως τοῦ Βόλου.

 Μετά τήν ἐκλογή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος Χριστοδούλου (28 Ἀπριλίου 1998) διορίσθηκε μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Ἁρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Ἀρχιγραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (25 Μαΐου 1998).

  Δ) Προαγωγή

Μητροπολίτης Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ ἐξελέγη ἀπό τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν 21ην Ἰανουαρίου 2000.

Ε) Διακονία ὡς Ἐπίσκοπος

Ὡς Μητροπολίτης καί μέλος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

1)Εἶναι Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Παρακολουθήσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Θεμάτων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

2)Εἶναι Πρόεδρος τῆς Εἱδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

3)Εἶναι ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Διορθοδόξου Κέντρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

4)Εἶναι τακτικό Ἀρχιερατικό Μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως καί Ἐπιμορφώσεως τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου.

 5)Εἶναι μέλος τῆς Ὁμάδος Ἐργασίας, συγκροτουμένης ἐξ Ἀρχιερέων καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων καί Πολιτισμοῦ γιά τήν μελέτη καί τήν ἀναβάθμιση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐκπαίδευσης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

6)Ἔχει ὁρισθεῖ Συνοδικός Σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Χώρας μας.

 7)Εἶναι μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Μελέτης Ἀρχαιολαρείας – Νεοειδωλολατρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 8)Ἀνέπτυξε εἰσηγήσεις στίς Τακτικές Συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

 9)Διετέλεσε μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίο τοῦ Κέντρου Ἐλέγχου καί Πρόληψης Νοσημάτων(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ) τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τοῦ ἔτους 2000 ἕως τό 2015.

 10)Ἀπό τοῦ ἔτους 2015 εἶναι μέλος τοῦ Πολυμελοῦς Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

 11)Εἶναι συγγραφέας δεκάδων βιβλίων καί μελετῶν μέ ἀντικείμενο τήν ποιμαντική καί τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας καί πολλῶν εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν γιά ἐκκλησιαστικά θέματα, ὅπως καταγράφονται στό εἰδικό φυλλάδιο μέ τίτλο : «ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ»

12)Ὡς Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ ἀνέπτυξε σημαντική δραστηριότητα γιά

α΄ Τήν ἀνανέωση τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πού ἐφημερεύουν στίς Ἐνορίες μέ νέους μορφωμένους καί ζηλωτές Ἱερεῖς. Ὁ μέσος ὅρος ἠλικίας τῶν ὁποίων εἶναι τά 40 ἔτη.

 β΄ Τήν βελτίωση τῶν Ἐνοριακῶν ὑποδομῶν (Πνευματικά Κέντρα, αἴθουσες, «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» «Συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν» κ.λπ.) ὥστε νά ἐξυπηρετοῦν τήν ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας.

 γ΄ Τήν ὀργάνωση τῆς Ἐνοριακῆς ζωῆς στούς τρεῖς βασικούς τομεῖς τῆς ζωῆς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων (θεία λατρεία –κήρυγμα-Φιλανθρωπική καί κοινωνική παρουσία καί παρέμβαση).

 δ΄ Τήν ἀνάπτυξη τῶν τομέων ἱεραποστολικῆς – πνευματικῆς δράσεως καί φιλανθρωπικῆς δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὅπως ἐκτίθενται:

α)Στήν ὑπ’ ἀριθμόν 141 (Φ.1/3/898/10.10.2014) Ἐγκύκλιο

β) Στό ὑπ’ ἀριθμόν ἀριθμόν πρωτοκόλλου  Φ.1/4/1067   /4 Ὀκτωβρίου 2012

 γ) Στό Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιο τοῦ ἔτους 2015 τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, πού ἐπισυνάπτονται στό παρόν.

 δ) Στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ στήν διεύθυνση www.imkby.gr

Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας ΤριάδοςΣχετικά με εμάς

Κατά τα έτη 1927-1932 ανηγέρθη ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Τα εγκαίνια έγιναν στις 5 Μαΐου 1957 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, κατ’ εντολή του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Σπυρίδωνος Βλάχου.

Ανηγέρθη από τους ξεριζωμένους και βιαίως εκδιωχθέντες από τους Τούρκους πιστούς Χριστιανούς της Μικράς Ασίας, οι οποίοι τα μόνα υπάρχοντα που πήραν μαζί τους ήταν οι Ιερές Εικόνες, τα Ιερά Λείψανα και τα Ιερά Σκεύη των Εκκλησιών τους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων που ζούσαν σε πρόχειρες σκηνές, οι οποίες ήταν μέσα στη λάσπη και όμως παραδίπλα δημιουργούσαν περικαλλή βυζαντινό Ιερό Ναό αφιερωμένο στον Τριαδικό Θεό.

Και γιατί όλα αυτά; Γιατί την καινούρια τους ζωή την έχτισαν με κύριο γνώμονα και οδοδείκτη τον Κύριό μας Ιησού Χριστό!!!

Κείμενο: π. Στέφανος Κωστόπουλος


Στείλτε μας EMAIL

Τηλ. Ιερού Ναού: 210.76.60.859Πως θα έρθετε στο Ι. Ναό μας

Σύνδεσμοι

Ιερά Μητρόπολης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού

Πατριαρχεία

Αυτοκέφαλες Εκκλησίες

Εκκλησία της Ελλάδος

Ιερές Μητροπόλεις


Υπεύθυνος Ιστοσελίδας

Πατήρ Στέφανος Κωστόπουλος Προϊστάμενος Ι. Ναού.

Επικοινωνία: -Email agia_triada@hotmail.gr

wi