ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γιά τόν Σταυρό

Ἡ Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Καταβασίες τῆς Ὑψώσεων τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Στό Σταυρό καί στό Ληστή

Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό